Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πάροδος Πλαταιών & Χατζηαντωνίου – Μαρούσι
email: tsachaki@gmail.com
Τηλ. Ιατρείου: 210 6144170
Κιν. 6972 858556