Δερμοανάλυση

 Σύγχρονη μέθοδος διάγνωσης των βλαβών του δέρματος και προσδιορισμός χρωματικών αλλοιώσεων, πανάδων και πόρων.  Μας βοηθάει στον προγραμματισμό της θεραπείας που θα ακολουθήσουμε, αλλά και στη σύγκριση των αποτελεσμάτων μετά τη θεραπεία.

- Η διάρκεια της δερματοσκόπησης κυμαίνεται στα 15 λεπτά στο χώρο του ιατρείου.