Μετεγχειριτικές-Μετατραυματικές ουλές

Τις ουλές τις χωρίζουμε σε ατροφικές και υπερτροφικές. Στις ατροφικές ουλές με τη χρήση του Laser 1540 Artisan Lux στοχεύουμε  κάτω από την  επιδερμίδα για να επιτύχουμε την διέγερση των ινόβλαστών και την παραγωγή του κολλαγόνου. Το εκκρινόμενο κολλαγόνο γεμίζει τις ατροφικές ουλές, επιτυγχάνοντας σημαντική βελτίωση της όψης του δέρματος.

Στις υπερτροφικές ουλές με τη χρήση  του νέου XD Handpiece laser 1540 επιτυγχάνουμε μείωση του υπερτροφικού ιστού. Θα χρειαστούν από 3 έως 5 συνεδρίες, με απόσταση ένα μήνα η μια συνεδρία από την άλλη. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την έκταση των ουλών.

 


Ήπιος πόνος που μπορεί να μειωθεί με τη χρήση αναισθητικής κρέμας. Επίσης δημιουργείτε Οίδημα και ερυθρότητα που υποχωρούν σε λίγες ώρες.